KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SULEJOVICÍCH

KOSTEL SV. MATOUŠE V PRACKOVICÍCH

 

Svatohubertská Mše svatá v kostele sv. Václava dne 18.6.2016

Svatohubertská Mše svatá se konala 18.6.2016 od 11.00 hod. v kostele sv. Václava v Lovosicích ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.; Okresním mysliveckým spolkem Litoměřice a Městským úřadem Lovosice.
Hlavním celebrantem byl o. Martin Davídek – kanovník Katedrální kapituly Litoměřice.

IMG_0614IMG_0627IMG_0620IMG_0647IMG_0626IMG_0655
Foto: Jaroslav Veselka
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Křest a novokněžské požehnaní P. Dawida v Lovosicích dne 5.6.2016

IMG_0901IMG_0899IMG_1026IMG_0932IMG_0992IMG_1003
Foto: Jaroslav Veselka
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Pozvánka na Noc Kostelů v naší farnosti v pátek 10 června v Lovosicích, Sulejovicích a v Milešově

LOVOSICE, KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

08:00 09:00 KONCERT sboru Letušky a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Antonína Baráka Lovosice

10:00 11:00 KONCERT sboru Koťata a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Sady Pionýrů Lovosice

16:00 16:55 VYSTOUPENÍ dětí z nízkoprahového charitního zařízení Amicus Marnotratný syn

16:55 17:00 Hlas zvonů

17:00 17:30 Modlitba růžence

17:30 18:30 MŠE SVATÁ s rozsáhlejším komentářem

18:30 20:00 Komentovaná prohlídka kostela + prohlídka věže

18:30 23:00 Zahájení přepisování Bible. Očekávaným hostem – pan starosta

20:00 21:00 KONCERT Chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu, trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš

21:00 22:00 Prohlídka kostela, prostor pro dotazy. Co je nejstaršího v kostele?

22:00 22:15 KONCERT. Na příčné flétny zahrají Ludmila a Karel Tesaříkovi

22:20 23:00 Já a Bůh – Prostor pro rozjímání

23:00 23:15 Závěr, modlitba a přednes proseb psaných návštěvníky během Noci kostelů

SULEJOVICE, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

17:30 uvítání ” O NOCI KOSTELŮ ”

17:35 znění zvonu

17:40 ADORACE Nejsvětější Svátosti s červnovou pobožností, poděkování a prosby

18:30 KONCERT Lovosického žesťového kvintetu: trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš

19:15 KONCERT pěveckého sboru Gymnázium Lovosice IN FLAGRANTI pod vedením Pavly Linkové

20:00 KONCERT: varhany, kytara a zpěv – Arnošt Mynář, Adolf Škarda

21:00 KONCERT křesťanských písní: zpěv – Eva Fertálová, kytara a zpěv – Martin Burian, housle – Milan Gábor, kytara, zpěv – Petr Štecha

21:45 znění zvonu

21:50 “Ticho jako v kostele” – ztišení při svíčkách – poděkování v modlitbě

22:00 ukončení

V průběhu celého večera nabízíme: vyhlídku z kostelní věže, výstavu dětských kreseb Mateřské školky a Základní školy v Sulejovicích, „Pošta do nebe“ – prosby a poděkování Pánu Bohu.

Prohlídka věže jen na vlastní nebezpečí s podpisem každého.

MILEŠOV, KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

17:55  Hlas zvonů

18:00  VYSTOUPENÍ DĚTÍ z MŠ a ZŠ Milešov a Velemín

18:10  KONCERT pěveckého sboru IN FLAGRANTI  Gymnázia Lovosice pod vedením Pavly Linkové

19:00  PŘEDNÁŠKA  PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D.,  Komentovaná prohlídka kostela

20:15  ROZSVÍCENÍ HŘBITOVA

Všichni jste srdečně zváni!!!

Boží Tělo a křest v Lovosicích – 29.5.2016

IMG_2476IMG_2506IMG_2475IMG_2502IMG_2522IMG_2546
Foto: Jaroslav Veselka
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Boží Tělo v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích – 26.5.2016

IMG_2139IMG_2158IMG_2149IMG_2143IMG_2161IMG_2160
Foto: Mojmír Němec
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Poutní Mše sv. v Sulejovicích dne 22.5.2016

IMG_2449IMG_2444IMG_2460IMG_2462IMG_2461IMG_2464
Foto: Jaroslav Veselka
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.